Leaflet.js

11 May 2016 | | leaflet, web

Një nga veglat me të mira që kam hasur gjatë eksperiencës time ka qenë leaflet. Leaflet është libraria më e përdorur gjatë zhvillimit të një aplikimi në Web GIS.

Është falas dhe gjithkush mund ta përdori për qëllimet e tij. Leaflet ka një dokumentimi shumë të mirë dhe plotëson të gjitha nevojat bazë që mund të keni në një aplikim GIS.

Gjithashtu leaflet ka një numër të madh plugins, të cilat e zgjerojnë funksionalitetin e leaflet edhe më tej.

Nqs doni të mësoni diçka më shumë rreth leaflet, tek link keni disa shembuj të përdorimit të thjeshtë të leaflet.

diskmanti

comments powered by Disqus

Newer · View Archive (5)

SQLServer